Skip to main content

CNC zarovnávací, frézovací a vrtací stroje

Obráběcí centrum s centrálně umístěným vřetenem pro zarovnání, navrtání a soustružení obou konců obrobku na jedno upnutí. Celková koncepce centra je zaměřena na minimální zástavbové rozměry s maximálním využitím pracovního prostoru. Litinová konstrukce lože, suportů, nástrojových hlav a vřeteníků je základním předpokladem pro celkovou tuhost stroje a trvalou stabilitu procesu v nepřetržitém provozu.
Stroj je vybaven čtyřmi suporty s osou X1, Z1 a X2, Z2, které jsou realizovány pomocí kluzného vedení. U stroje ZAH 650 CNC je použito lineárního vedení na podélných a příčných suportech.
Nejdůležitějším konstrukčním prvkem je koncepce centrálního vřetene, u kterého se podařilo docílit velmi kompaktních rozměrů s hydraulickým upnutím, s vnitřním přimazáváním pomocí olejové mlhy a přesným polohováním.
Toto uspořádání umožňuje velmi přesné obrábění hřídelí na jedno upnutí z obou stran.
Stroje s uvedeným principem centrálního vřetene dosahují nejvyšší možné přesnosti v souososti důlků a (házení) soustružených povrchů z obou stran a nelze jí jiným způsobem docílit. Proto jsou uvedená centra velmi žádaná zejména v automobilovém průmyslu při výrobě komponentů převodovek a souvisejících dílců.

Další úroveň centra je integrace automatické výměny obrobků, případné sloučení do několika výrobních linek pomocí portálových nakladačů nebo robotů.

 

Technická data
  ZAH 900 ZAH 900L ZAH 2500  
PRACOVNÍ ROZSAH
upínací průměr 5-125 mm
rozsah délky obrobku (140) 180-900 450-1300 350-2500 mm
zdvih v ose X1, X2 250 250 320 mm
zdvih v ose Z1, Z2 900 1300 2500 mm
rychloposuv X1, X2, Z1, Z2 30 m/min
max. posuvná síla v ose X1, X2, Z1, Z2 5 kN
VŘETENO
konec vřetene kleštiny (1) 2x 125/100/80/65/52 Hainbuch
maximální otáčky 0-4000 ot/min
maximální výkon 16 kW
NÁSTROJOVÁ HLAVA - POHON SERVOMOTOR
počet pozic 2x 12  
průměr upínacího čepu (DIN 69880) VDI40 mm
rozměr 25x25 mm
NÁSTROJOVÁ HLAVA - ROTAČNÍ NÁSTROJE
rozsah otáček 0-3000 (6000) ot/min
maximální kroutící moment 30 Nm
AUTOMATICKÉ NAKLÁDÁNÍ
zásoba obrobků vstup/výstup 30/30 ks
čas výměny 10 s
Standardní řídící systém: SIEMENS SINUMERIK ONE (840 D-SL)