Skip to main content

Partneři

Druhá generace kontroly obráběcího procesu Toolinspect II.
německého výrobce MCU GmbH & Co. KG
je k dispozici pro všechny stroje firmy CZ.TECH

 

 

Základní popis

Zařízení Toolinspect II.® slouží k hlídání obráběcího procesu,
životnosti, opotřebení a zalomení nástrojů na CNC obráběcích strojích.
Během obrábění jsou přímo odečítána aktuální data z pohonů
(poloha, točivý moment) a přes průmyslovou sběrnici Profibus-DP
jsou každých 10ms posílána do zařízení Toolinspect II.,
které je umístěno v rozvaděči stroje. Při prvním cyklu probíhá tzv.
učení, při kterém se uloží průběh točivého momentu v závislosti na čase
a poloze pracovních os stroje. Během dalších 4 cyklů dochází ke zjemnění
tolerančních polí a nastavení hraničních hodnot pro vyhlášení alarmu
(opotřebení, nebo zlomení nástroje, chybějící nástroj…)
a následnému zastavení stroje. To vše probíhá zcela automaticky.
Nutné zásahy od obsluhy jsou sníženy na minimum.
Veškeré parametry jsou zadány při instalaci zařízení,
poté již nejsou zapotřebí žádné další změny, nebo úpravy.

 

Siemens 840D s Toolinspect Ti/DP1

 

Komunikace

VVýměna dat s řídicím systémem probíhá po průmyslové sběrnici Profibus-DP.
Software vizualizace je nainstalovaný na linuxovém jádru NCU.
Hardwarový modul komunikuje na jedné systémové síti spolu s NCU, TCU a MSTT.
V každém kanálu* mohou být hlídány proudy na 3 pracovních osách a 1 pozice..

Příklad – soustruh SP 30 CNC (1 kanál):

Poloha     = Osa X
Moment1 = Posuvová síla na ose X
Moment2 = Posuvová síla na ose Z
Moment3 = Točivý moment na vřetenu

*Jeden modul je schopný hlídat až 6 kanálů = paralelních procesů.

 

Ovládání přes 3 funkční klávesy

 

Klávesa „Nové učení“

Smaže naučené meze v aktivním programu a zahájí nové učení. Oproti klávese „Meze resetovat“ nedojde k vymazání ručně navýšených mezí. Použití této funkce je nezbytné při změně NC-programu, nebo v případě, kdy z jakéhokoliv jiného důvodu chcete naučené meze znovu přepočítat.

 

Klávesa „Meze zvýšit“

Používá se v případě příliš citlivého zúžení mezí. Pokud opakovaně dochází k vyhlášení chybového hlášení a přitom nedošlo k žádnému zlomení plátku, je možné touto funkcí zvětšit meze jen v problémovém místě programu. Změna se nevztahuje na celý nástroj, ale skutečně jen na konkrétní řez. Ve vizualizačním grafu a v tabulce nástrojů se ručně navýšená mez zabarví žlutě. Funkci lze v případě nutnosti i opakovat a tím i zcela vyřadit meze 1 – 3 (oranžové zabarvení). Mez určující zlomení plátku však může být navyšována libovolně a zůstane za všech okolností aktivní.

 

Klávesa „Meze resetovat“

Vymaže veškeré naučené meze v aktivním programu (dle čísla programu vlevo nahoře), včetně ručně navýšených mezí a zahájí nové učení.