Speciální stroje

CNC soustruhy pro obrábění hřídelí s automatickou výměnou obrobků

 

Automatická manipulace s obrobkem

• rychlá výměna obrobku integrovaná ve stroji
• možnost obrábět bez manipulátoru
• automatická výměna řízená řídícím systémem stroje
• snadné přeseřízení parametrů obrobku